Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
sekretariat@pspe.biz.pl

14.08

Dzień Energetyka

Kursy i szkolenia

W PSPE można zapisać się na kurs SEP z zakresu elektryki, energetyki i gazownictwa zarówno dotyczący eksploatacji jak i dozoru. Celem tych zajęć jest przygotowanie do zdania egzaminu na uprawnienia sepowskie – poczynając od 1kV aż po tzw. uprawnienia bez ograniczeń.

Na tym nie kończy się nasza oferta edukacyjna!

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe BHP i PPOŻ dla pracowników różnego szczebla i pracodawców, a także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ponadto przygotowujemy programy dotyczące tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. Wszystkie odbywają się w oparciu o bieżące przepisy prawa. Prowadzone są w sposób dynamiczny przez doświadczonych instruktorów – także aktywnie działających w zawodach, gdzie przekazywana wiedza jest stosowana na co dzień.

Informacje dotyczące kursów i szkoleń pod numerem 601 900 900 .

Lp.TematykaUwagi
1 Kursy elektryczne G1
  • eksploatacja
  • dozór
2 Kursy energetyczne G2
  • eksploatacja
  • dozór
3 Kursy gazowe G3
  • eksploatacja
  • dozór
4 Szkolenie wstępne BHP i P.POŻ. pracowników  
5 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników fizycznych  
6 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników administracyjnych  
7 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników inżynieryjno-technicznych  
8 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. osób kierujących pracownikami  
9 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracodawców  
10 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej  
11 Szkolenie dla pracodawców/pracowników wykonujących zadania Służby BHP  
12 Ocena ryzyka zawodowego  
13 Instrukcje stanowiskowe, maszyn i urządzeń  
14 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  
15 Dokumentacja powypadkowa  
16 Kursy pedagogiczne  
17 Pomiary oświetlenia  

 

PSEiE: Kursy - szkolenia - egzaminy - uprawnienia