Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
sekretariat@pspe.biz.pl

14.08

Dzień Energetyka

Terminy szkoleń G1,G2,G3

Aktualne szkolenia SEP G1 / G2 / G3

 

Miejsce szkolenia

Termin

Kontakt

Zapisz się!

Katowice

 

 • 06.06.2019
 • 13.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019
32 271 35 64

Warszawa

 

 • 24.05.2019
 • 14.06.2019
 • 21.06.2019
 • 28.06.2019
22 354 62 68

Zabrze

 

 • 30.05.2019
 • 13.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019

32 271 35 64

Gdynia

 

 • 04.06.2019
 • 12.06.2019
 • 17.06.2019
 • 24.06.2019
58 526 15 62

Kraków

 

 • 03.06.2019
 • 11.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019
12 311 06 11

Łódź

 

 • 28.05.2019
 • 13.06.2019
 • 18.06.2019
 • 25.06.2019
42 942 05 09

Poznań

 

 • 07.06.2019
 • 17.06.2019
 • 21.06.2019
 • 26.06.2019
61 666 13 63

Wrocław

 

 • 04.06.2019
 • 10.06.2019
 • 18.06.2019
 • 24.06.2019

71 712 83 04

Opole

 • 05.06.2019
 • 12.06.2019
 • 19.06.2019
 • 26.06.2019
77 707 08 34

Białystok

 

 • 06.06.2019
 • 11.06.2019
 • 19.06.2019
 • 28.06.2019
85 674 97 31

Płock

 

 • 07.06.2019
 • 14.06.2019
 • 21.06.2019
 • 28.06.2019
22 354 62 68

Toruń

 

 • 31.05.2019
 • 10.06.2019
 • 18.06.2019
 • 25.06.2019

 56 649 50 42

Częstochowa

 

 • 06.06.2019
 • 13.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019
34 341 01 54

Olsztyn

 

 • 03.06.2019
 • 10.06.2019
 • 19.06.2019
 • 24.06.2019
89 722 81 08

Bielsko-Biała

 • 06.06.2019
 • 13.06.2019
 • 19.06.2019
 • 27.06.2019
33 486 69 04

Lublin

 

 • 05.06.2019
 • 12.06.2019
 • 19.06.2019
 • 26.06.2019
81 440 50 31

       

Zielona Góra

 • 05.06.2019
 • 10.06.2019
 • 18.06.2019
 • 25.06.2019

601 900 900

Szczecin

 • 04.06.2019
 • 11.06.2019
 • 17.06.2019
 • 28.06.2019

601 900 900

Rzeszów

 • 07.06.2019
 • 14.06.2019
 • 21.06.2019
 • 28.06.2019

601 900 900

Kielce

 • 03.06.2019
 • 10.06.2019
 • 17.06.2019
 • 24.06.2019

601 900 900

Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;

- urządzenia elektrotermiczne;

- urządzenia do elektrolizy;

- sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;

- elektryczna sieć trakcyjna;

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

- turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

- piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

- urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

- urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

- sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;

- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

- turbiny gazowe;

- aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną.

Formularz zgłoszeniowy


 

Wysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www firmy Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.