Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
sekretariat@pspe.biz.pl

14.08

Dzień Energetyka

Uprawnienia SEP do 1 kV

Wszelkie prace na urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu 1kV oraz maksymalnej mocy znamionowej 20 kW, nie mogą być wykonywane przez osoby bez specjalnych uprawnień SEP (jeśli nie ma dołączonych do urządzenia zasad obsługi). Wynika to z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku.

Uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) nadawane są przez jedną z około 100 komisji krajowych. Świadectwa o kwalifikacjach mają moc nie tylko na terenie Polski, ale również w całej Unii Europejskiej i w krajach, które należą do EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu). Uprawnienia SEP do 1 kV mogą uzyskać osoby bez zawodu elektryka, które nie mają ukończonej szkoły o profilu technicznym. Nie jest również wymagane odbycie kursów, choć są one przydatne i często niezbędne by pozytywnie przejść przez egzamin.

Chętni, którzy chcą zdecydować się na egzamin SEP do 1kV, muszą udowodnić swoją wiedzę z zakresu eksploatacji lub dozoru. Do stanowisk eksploatacyjnych (wykonujących prace usługowe, konserwacyjne, kontrolno-pomiarowe lub montażowe), sprawdza się informacje z zakresu m.in.:
• działania i obsługi urządzeń oraz sieci energetycznych,
• norm eksploatacyjnych,
• reguł dotyczących prowadzenia działań montażowych oraz kontrolno-pomiarowych,
• przepisów dotyczących postępowania awaryjnego lub w przypadku zagrożeń (np. życia, środowiska).

W przypadku stanowisk dozoru (osoby kierujące pracami eksploatacyjnymi oraz sprawujący nadzór nad instalacjami, sieciami energetycznymi oraz urządzeniami), przepisy wymagają odpowiedniej wiedzy z m.in.:
• zasad BHP,
• reguł podłączania instalacji do sieci energetycznej,
• norm związanych z odpowiednim programowaniem pracy maszyn,
• podstaw związanych z dysponowaniem energią urządzeń podłączonych.

Każdy egzamin na uprawnienia SEP do 1kV jest ustny. Pytania zadaje kilkuosobowa komisja, która określa wynik negatywnie lub pozytywnie. Pytania są często zmieniane, zatem nie warto bazować na informacjach udostępnionych przez osoby, które egzamin zdały, ponieważ jest małe prawdopodobieństwo na otrzymanie podobnych.

Warto więc do takiego testu się odpowiednio przygotować, aby być pewnym zdobycia niezbędnych uprawnień. Opłata za przeprowadzenie egzaminu jest regulowana prawnie i wynosi ok. 200 zł.

Wszelkie uprawnienia elektryczne SEP (również do 1kV) są ważne przez 5 lat od ich uzyskania. Zatem wszyscy, którzy pracują z energią elektryczną powinni więc co pół dekady odnawiać swój certyfikat.

PSPE organizuje szkolenia z zakresu eksploatacji i dozoru. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy w przystępny sposób dzielą się swoją bogatą, fachową wiedzą. Otrzymane świadectwo kwalifikuje do prowadzenia prac do 1kV na zróżnicowanych urządzeniach i maszynach. Uprawnienie SEP do 1kV jest niezbędne do pracy elektryka i nadzorowania prac związanych z urządzeniami elektrycznymi. Nasi specjaliści prowadzą także szkolenia do otrzymania certyfikatów pozwalających na pracę bez ograniczeń, oraz kompleksowe kursy PPOŻ i BHP.

Zadzwoń i umów się na kurs – z nami zdasz każdy egzamin.